Rreth karteles studentore

"Student Box" është një kartelë e zbritjeve e cila përdoret vetëm nga studentët. Me anë të kësaj kartele ata kanë mundësinë jo vetëm të kalojnë një jetë studentore më të lehtë por edhe ta shijojnë atë.

Student Box ka pako me zbritje në biznese, përkatësisht produkte dhe shërbime të ndryshme të cilat studentët i përdorin në baza ditore. Student Box ka për qëllim lehtësimin e jetës studentore duke i zbritur shpenzimet e tyre ditore.