Për Ne

"Student Box" është një kartelë e zbritjeve e cila përdoret vetëm nga studentët. Me anë të kësaj kartele ata kanë mundësin jo vetëm të kalojnë një jetë studentore më të lehtë por edhe ta shijojn atë.

Student Box ka pako me zbritje në biznese, përkatësisht produkte dhe sherbime të ndryshme të cilat studentët i përdorin në baza ditore. Student Box ka për qellim lehtësimin e jetës studentore duke i zbritur shpenzimet e tyre ditore.